Biuro Urbanistyczne PPPsp. z o. o. ul. Grottgera 26/3 80-311 Gdańsk +48 58 5548440 urbppp@ppp.gda.pl

BIURO URBANISTYCZNE "PPP", spółka z o.o., od ponad 15 lat wykonuje projekty związane z gospodarką przestrzenną. Mamy doświadczenie w zakresie przygotowania strategii rozwoju ogólnych jak i sektorowych, np. strategii dotyczących mieszkalnictwa, rewitalizacji zaniedbanych dzielnic. Nową sferą naszej działalności są usługi projektowe związane z integracją Polski z Unią Europejską, dotyczące w szczególności wdrażania strategii rozwoju kraju i powiązane z Zintegrowanym Programem Rozwoju Regionalnego.

PLANY MIEJSCOWE

plan miejscowy pruszcz

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru miasta Pruszcz Gdański

Miasto Pruszcz Gdański
Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej, terenów usługowe w osiedlach mieszkaniowych oraz obszary parków przemysłowych oraz stref ekonomicznych.
plan miejscowy pruszcz

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Nidzica

Miasto Nidzica
Obszar całego miasta Nidzicy.
Tereny powierzchni powyżej 500 ha o zróżnicowanym programie funkcjonalnym. Obejmujący tereny centrum o złożonych uwarunkowaniach konserwatorskich, osiedli mieszkaniowych z usługami towarzyszącymi oraz nowoprojektowanych funkcji przemysłowych.

ZAGOSPODAROWANIE TERENU

plan miejscowy pruszcz

Projekt koncepcji zagospodarowania terenu w rejonie miejscowości Warcz

Gmina Trąbki Wielkie

OPRACOWANIA ŚRODOWISKOWE

plan miejscowy pruszcz

Opracowanie ekofizjograficzne do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Osnowo

Gmina Chełmno